Smärta på insidan av knät
– Behandling & Rehab

Baksidan av att idrotta och vara fysiskt aktiv är risken för skador som kan uppstå i samband med utövandet. Ibland kan det vara svårt att lokalisera vad för typ av skada det är man har råkat ut för. Har du smärta på insidan av knät? Här kan du läsa mer om olika orsaker till att smärtan har uppstått.

Smärta insidan av knät – Orsaker

Att du har drabbats av smärta på insidan av knät kan bero på flera olika skador som uppstått i ditt knä. Här nedan lyfter vi de allra vanligaste orsakerna till smärta i knät och ger er även mer information om behandlingsmöjligheter och rehab.

Meniskskada

En meniskskada är en av de vanligare formerna av skador som uppstår och orsakar smärta på insidan av knät. Det är då en inre meniskskada du drabbats av där den inre menisken skadats. Du kommer känna en tydlig smärta på insidan av knät där den främsta smärtpunkten sitter i den inre ledspringan.

Behandling & rehab – Meniskskada

I ett första skede önskar man behandla en inre meniskskada genom rehab hos en sjukgymnast eller fysioterapeut där rehabiliteringsövningarna syftar till att återigen stärka och stabilisera knät samt undvika smärta på insidan av knät.

I många fall kan en inre meniskskada läka ihop på efter lite rehab, men i vissa fall krävs behandling i form av en operation. Vid en meniskoperation reparerar man antingen menisken eller tar bort bitar av den.

Har du själv drabbats av en meniskskada och är i behov av behandling? Vänd dig då till experterna på Stockholm Ortho Center. Med lång erfarenhet av behandling av meniskskador kan du vara säker på att du blir omhändertagen på bästa möjliga sätt. Genom ett besök hos Stockholm Ortho Center säkerställer du även en proffsig operation som snabbare kommer reparera dig från din meniskskada.

Knäledsartros

Knäledsartros är ytterligare något du kan ha drabbats av då du känner smärta på insidan av knät. Detta har troligtvis uppstått genom att brosket i knäleden förändrats och försämrats med åren – något som främst drabbar äldre människor. Knäledsartros leder oftast till smärta på insidan av knät, särskilt då du belastar det drabbade knät.

Behandling & rehab av knäledsartros

Det främsta valet av behandling av knäledsartros är genom rehab i form av sjukgymnastik. Har du själv fått en diagnos om knäledsartros bör du kontakta en fysioterapeut/sjukgymnast – Förslagsvis genom stockholm.orthocenter.se. Här kan du då få information och rådgivning om hur du bör gå tillväga för att behandla din knäledsartros.

Experterna på Stockholm Ortho Center kommer även ha koll om du är i behov av en knäledsoperation. Om så är fallet kommer du att genomgå en operation för att behandla din knäledsartros – detta genom att ersätta de skadade ledytorna.

Ledbandsskada

En ledbandsskada är en annan skada som kan orsaka smärta på insidan av knät. Ledbanden binder samman benen i dina knäleder. En skada på dina ledband kommer du troligtvis att märka omgående då det ofta ska till en relativt hård smäll för att det ledbandet ska skadas. En sådan skada förekommer främst vid fysiskt idrottande.

Behandling & rehab av ledbandsskada

Har du själv drabbats av en ledbandsskada? Då är du i behov av behandling och rehab för att undvika smärta på insidan av knät och andra skadade delar.

Ett skadat ledband (av lättare karaktär) behandlas främst genom rehab och bandagering – Något som pågår under minst 6 veckor.

Vid en ledbandsskada av allvarligare karaktär kommer du troligtvis behöva genomgå behandling i form av en operation för att sedan genomgå rehab av knät till dess att det åter är friskt – Något som kan ta flera månader upp till över ett år i vissa fall.

Läs mer om ledbandsskador och behandlingar på knasmarta.com.